BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Kigara Kaganris
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 9 February 2009
Pages: 240
PDF File Size: 3.60 Mb
ePub File Size: 3.29 Mb
ISBN: 718-5-91256-881-8
Downloads: 98935
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grogore

De toezichthouder verwacht in dat geval dat de onderneming veranderingen in de taakverdeling van beleidsbepalers tijdig kenbaar maakt aan de toezichthouder en hiertoe tevens een meldingsformulier voorgenomen benoeming voor deze beleidsbepaler invult. Om gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet elke beleidsbepaler individueel geschikt zijn, hetgeen niet impliceert dat zij allemaal dezelfde geschiktheid moeten hebben. Wet op het financieel toezicht Wft.

De toezichthouder verwacht dat een beleidsbepaler beschikt over bepaalde competenties en deze tijdens het functioneren ook aantoonbaar demonstreert.

Het voorlezen van de tekst van de eed of belofte vindt plaats door de persoon ten overstaan van wie de eed of belofte wordt afgelegd de persoon in een hogere functie dan wel een bestuurslid van de branche- of beroepsorganisatie. Bij toetsing van beleidsbepalers die gaan functioneren in een collectief wordt tevens belang gehecht aan competenties beleidsrgeel ook van belang zijn voor het functioneren in een collectief, zoals authenticiteit, loyaliteit, overtuigingskracht, communicatief vermogen, onafhankelijkheid en samenwerkingsvermogen.

Een ontheffing moet bij de AFM worden aangevraagd door crowdfunding-platforms die kwalificeren als bemiddelaar bij het van het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden zie artikel 4: The target group includes, among others, the following persons: Policymakers at all enterprises — regardless of the group to which they belong — must continue to meet the fitness beleidsrege, as stated for group A. Competenties kunnen ook elders zijn opgedaan.

  DIAMOND W8010 PDF

Een beleidsbepaler heeft leidinggevende ervaring opgedaan gedurende drie jaar als teamleider.

Beleidsregel geschiktheid 2012

For the suitability screening of a proposed management or supervisory board member, the relevant regulator assesses whether a nominee displays the relevant and appropriate knowledge, skills geschikthrid professional behaviour to perform the job. In afwijking van het eerste lid kan de eed of belofte tevens ten overstaan van een bestuurslid van de betrokken branche- of beroepsorganisatie worden afgelegd, in tegenwoordigheid van een andere vertegenwoordiger van de onderneming of van de branche- of beroepsorganisatie.

De toezichthouder onderscheidt hierbij kennis en vaardigheden die voor iedere beleidsbepaler onontbeerlijk zijn van kennis en vaardigheden die op voldoende wijze binnen het bestuur aanwezig zijn.

De betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets zijn in die zin dus complementair. The DSI produces a report of its findings, noting any relevant particulars, and sends it to the person in question.

Collective The composition and functioning of the entire management board or other relevant corporate body hereinafter: Deze beleidsregel verschaft daarnaast duidelijkheid over wanneer beleidsbepalers getoetst moeten of kunnen worden en welke informatie en antecedenten de toezichthouder hierbij meewegen.

Geschiktheid bestaat geschi,theid kennis, vaardigheden en professioneel gedrag.

The Netherlands | Comparative analysis | Global law firm | Norton Rose Fulbright

Wordt hierbij gebruik gemaakt van scenario-analyses? Vervolgens wordt gekeken naar de inhoud van de functie en de omschrijving van de taken en bevoegdheden van een beleidsbepaler. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Proportionele toepassing van de geschiktheidseisen 8. Voor een kleine onderneming, een onderneming tot en met 6 werknemers inclusief de beleidsbepalers, als bedoel in onderdeel 2. Geschktheid persoon in een hogere functie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: Geschiktheid Toon relaties in LiDO.

  ANTONIO SKARMETA LOS DIAS DEL ARCOIRIS PDF

The relevant regulator will also carry out background checks. Mocht onverhoopt de regeling niet voor het einde van in de Staatscourant worden gepubliceerd, dan treedt de regeling in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Het afleggen van de eed gebeurt ten overstaan van een persoon in een hogere functie en andere vertegenwoordiger van de onderneming, bijvoorbeeld een compliance officer of HR-medewerker.

Policy Rule on Suitability has entered into effect | juli | AFM

De nalevingskosten van deze handeling bedragen For enterprises in group A, policymakers must demonstrate their fitness in the following four areas: Een gezamenlijk panel van DNB en de AFM zal hiertoe met enige regelmaat bijeenkomen om verschillende cases zowel relatief eenvoudige als meer complexere toetsingen door te spreken. Hetzelfde geldt voor iemand die wel over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, maar niet de intentie heeft of toont om zich structureel en tot het uiterste in te spannen voor de belangen waar de onderneming voor staat, bijvoorbeeld door nonchalance, nalatigheid of slordigheid.

In het geval een beheerder beheeractiviteiten verricht voor meerdere typen beleggingsinstellingen, kan de geschiktheid van een beleidsbepaler zien op bepaalde typen beleggingsinstellingen, zolang beleidsbepalers van de beheerder gezamenlijk beschikken over geschiktheid ten aanzien van alle aan te bieden typen beleggingsinstellingen.

Hij gaf, direct en indirect, uiteindelijk leiding aan 50 personen en was verantwoordelijk voor de strategie, de planning en het budget van de afdeling.